ACADEMIY DU GALO

Academy of Gallo(back to index)

    The Little Library

 Lez acreiriys basqes de l’ancien temp


An unknown word?        Use the Dictionary services in the footer !

Introduction
Allande SOCARROS

First of all, we want to express our gratitude to Allande SOCARROS for having responded with enthusiasm to this project of "Rosetta Stone" on one of his texts published on the internet!

Allande is a Basque political militant, journalist, author, translator and above all a Basque language activist; it is therefore natural to find him at the Basque Academy, Euskaltzaindia, as a corresponding member.

And because we are read by language amateurs as well as professional linguists, we thought you would all enjoy an optional multilingual Rosetta stone display.Eüskaldünen sineste zaharrak

Lez acreiriys basqes de l’ancien temp


Stèle d'Ascain

Eüskaldünen sineste zaharrak : argiaren eta itzalaren üdüriztazale

Lez acreiriys basqes de l’ancien temp : signifiance dez signes du journ e de la troubllour

Historia ikerzaleen artean, lüzaz uste üken da eüskal jentea bizi zen eremüetan – oraiko Eüskal Herriko mügetarik hanitxez ere zabalago zirenak – berantealat sartü zela kiristi errelijionea.

Lez istoriens e lez cerchouz aoterment ont zeù longtemp den l’idey qe lez peuplleys basqes – qi peupllaent un terroêr hardi pus grand qe le terroêr basqe d’astoure- sont passeys qertiennes sus le tard.

Haatik, ikertze zonbaiten arabera, uste ükeite hori ez dela hein hortarik xüxen ager litake, hots lehenagoko Eüskal Herriko zoin lekütan ere kiristi errelijionea aski goizik hedatü zela erraiten ahal beilizate.

Dez étudieriys pus avant amontreraent pâmaenz qe l’idey-la ét ventiers pas acertaeney tant come en sonjaet e qe, a mode de l’endreit eyou q’il taent aleuteys, dez peuplleys basqes se sont minze joliment de belle oure a la qertienetae.

Agitü dena da ere, eta hori ez da Eüskal Herriaren kasüa bera, lehenagoko sinesteak eta errelijione berrikoak zerbait gisaz botitü direla, parte pürü.

Lez especialists sus lez qhessions-ilae apoyent etout pour dire qe la nouvelle relijion prinze od lez basqes a peù se mélayer od lourz acreiriys d’avant.

Kiristi errelijionearen aitzinagoko sinesteetzaz, arren, güti edo aski badakigü gure arbasoek izadiaren indarrak gürtzen zütüela : ekia, argizagia, aizeak, airea, hura…

Pour ce q’il n’n ét dez creyances-ilae, nen saet manierement qe lez basqes portaent du respeit (ou ben q’il s’en défiaent) ez elements come ez forces de la nature : le soulai, la lûne, lez vents, l’aer, l’aeve…

Indar horien ezagüpenari eta üdürikapenari etxekara ziren, arren, leheneko denboretako eüskal jentearen sinesteak.

‘ét ez elements come ez forces-ilae qe lez devocions otouben lez qhultes d’avant la relijion qertienne se raportaent.

Ikerzale zonbaitek dioenez, lehenagoko eüskaldünentako izadiko bi indar nausiak ekia eta argizagia edo ilargia ziren.

A suedr lez especialists dez acreiriys dez basqes, lez caoze-basqes de d’aotr fais avaent permier de tout l’entendement qe ça taet le coupl soulai-lûne qi comandaet.

Aitzineko sinesteen arabera, eta ez Eüskal Herrikoak baizik, ekiak ohiltzen dütü ülünpetako indarrak eta biziberritzearen seinale da.

D’aprés st’avairiy sacrey, le soulai reperzentaet la force de la viy qi va qhuzeter la troubllour, en leu qe la lûne taet le ghigne dez forces de la neit.

Halerik ere, argizagia ez zen, ez eta hüllanik ere, indar gaitz ekarle bat bezala ikusirik.

La lûne taet pâmaenz pas herme veùe come ûne faeynacion.

Hala, leheneko aroetan, bai oraikoetan ere, egite zonbait argizagiaren gorapen-estiapenekila doitzen ziren edo dira orano ere : ereiteen plantatzea, eztiaren biltzea... edo ezkontzeen antolatzea.

Ça q’ét acertaenae de ce qe la lûne merqaet a tourn e rang maent’yûnes de lourz fezeriys : lez semeriys, rasserrer le mièo… ou ben core abuter lez noces.

Eüskal jentearen jinkodian, Mari da denen gainean, honek dütüalarik sorrerazi ekia bai argizagia.

Den le panteyon basqe de d’aotr fais, Mari taet la deyesse mere qi reperzentaet la nature e avaet orinae le soulai come la lûne aossi ben.

Halere, bada beste jinko kenterik, hala nola Sugaar (Mariren senarra eta zelüko kexüen – ekaitza, ühülgüa, iñhazia – agerrarazlea), Maide (gaüko indarren nausia), Atarrabi (Mariren seme honki egilea), Mikelats (Mariren seme gaitz ekarlea)....

Il taent d’aotrs dieus core, come Sugaar (époùz a Mari e maettr sus lez gameys du temp : tempeyte, tounerre, éparcs), Maide (maettresse sus lez forces de la neit), Atarrabi (fieu a Mari e maettr pour pezer sus le ben de sorte), Mikelats (fieu a Mari e maettr pour pezer sus le mal de sorte)…

Günean güneko beste jinko edo basajinkorik ere bazen, heben ororen aipatzea lüzeegi lizatekeana.

Il taent core d’aotrs dieus d’aprés lez endreits, ou ben q’avaent dez noms pas paraelhs, maez ça seraet trop long a lez noumer tertous ici.


Dictionary Services
Word to translate:

   


If you need full Dictionary Services: